ACONITE
STUDIO OFERTA PORTFOLIO KONTAKT EN
Studio ACONITE zajmuje się projektowaniem graficznym i animacją.
OFERTA
PROJEKTY STRON INTERNETOWYCH
I APLIKACJI + projekt funkcjonalny + projekt graficzny strony
+ wdrożenie projektu
+ dostosowanie do urządzeń mobilnych IDENTYFIKACJA WIZUALNA + projekt identyfikacji marki / firmy / wydarzenia
+ opracowanie koncepcji
+ projekt logo
+ tworzenie spójnego systemu znaków i materiałów + standaryzacja - księga znaku PROJEKTY MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH + projekt - publikacji, katalogu
+ ulotki, plakatu, wizytówki
+ skład, opracowanie fotografii
+ nadzór wydruku ANIMACJA, VIDEO
I FOTOGRAFIA + animacja - instruktażowa, wizualizacja
+ video - reklama, prezentacja
+ sesje fotograficzne
+ retusz zdjęć
PORTFOLIO Przykładowe realizacje są dostępne na stronie: ACONITE.DUNKED.COM
KONTAKT
Osoby zainteresowane współpracą zapraszam do kontaktu
mailowego + aconite@wp.pl
oraz telefonicznego + 48 694 682 102
+
Studio Kreatywne "aconite"
Justyna Brząkalik aconite@wp.pl
+48 694 682 102 NIP: 6511670779
REGON: 243583542
Sprzęt i wyposażenie zostały częściowo zakupione
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu „Kierunek przedsiębiorczość”,
Priorytet VI Działanie 6.2 POKL